Krepšelis
  • Krepšelyje nėra produktų.

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Elektroninės parduotuvės (toliau „el. parduotuvės“) „Grazios.lt“ prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos. Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas būdai bei sąlygos. Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka. Kiek vienos šalies atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu „Grazios.lt“ el. parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pirkėjas įsigydamas prekes iš el.parduotuvės „Grazios.lt“, sutinka su šių Taisyklių taikymu.

1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.4. El. parduotuvėje gali įsigyti prekes žemiau nurodyti asmenys:

1.4.1. Veiksnūs fiziniai asmenys (t.y. asmenys kurių teisės nėra apribotos teismo tvarka)

1.4.2. Nepilnamečiai fiziniai asmenys (t.y. asmenys nuo 14 iki 18 metų amžiaus, turintys tėvų, įtėvių ar kitų įgaliotų asmenų sutikimą, išskyrus tuos atvejus kai nepilnametis asmuo disponuoja savo gautomis pajamomis – darbo užmokesčiu)

1.4.3. Juridiniai asmenys

1.4.4. Įgaliotieji asmenys (t.y. asmenys kurie įgalioti aukščiau nurodytų asmenų)

1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.4. punktu, turi teisę pirkti prekes el.parduotuvėje „Grazios.lt“.

1.6. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs norimą prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą (savo ar trečiųjų asmenų), pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Toliau“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių arba su jomis iš vis nesusipažinus, Pirkėjas turi nepateikti užsakymo.

  1. Asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes el.parduotuvėje „Grazios.lt“ Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruodamas šioje el. parduotuvėje, įvedant savo registracijos vardą ar elektroninį paštą  (toliau „el. paštą“) bei slaptažodį.

2.2. Pirkėjas užsakydamas norimas prekes (2.1.1. taisyklių punkte numatytu būdu) atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose privalo nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, jei tai juridinis asmuo privalo pateikti įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM kodą (jei yra) .

2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog 2.2. punkte nurodyti jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje „Grazios.lt“, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais bei sutinka, kad jo asmens duomenys – vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas būtų atskleisti Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, tokiu atveju Pirkėjas praranda teisę naudotis el. parduotuvės „Grazios.lt“ teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

  1. Pirkėjo įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas privalo sumokėti už išsirinktas prekes ir priimti jas numatytų pristatymo būdu.

3.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo paskyros prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Nebent netyčiniu būdu Pirkėjo prisijungimus gavo tretieji asmenys, tokiu atveju Pirkėjas privalo informuoti el. parduotuvės „Grazios.lt“ administruojančius asmenis el. paštu info@grazios.lt .

3.3. Pirkėjas visiškai atsako už savo paskyros valdymą el. parduotuvėje ir joje pateiktus teisingus ar neteisingus duomenis.

3.4. Pirkėjas įsigydamas prekes šioje el. parduotuvėje turi laikytis nustatytos tvarkos ir taisyklių nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų.

  1. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę įsigyti prekes ir paslaugas šioje el. parduotuvėje, laikydamasis taisyklių bei nepažeisdamas Lietuvos Respublikos įstatymų.

4.2. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį ir grąžinti prekes ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo datos. Prieš tai pateikdamas Prekių grąžinimo užpildytą aktą, kuriame reikės nurodyti priežastį dėl ko prekės yra grąžinamos, užsakymo numerį, bei kontaktinius duomenis. Informaciją perduoti el. paštu info@grazios.lt .

4.3. Pirkėjo teisės, numatytame 4.2. punkte Pirkėjas gali pasinaudoti tik tais atvejais jei prekės nebuvo sugadintos, nepakeista jų išvaizda, nebuvo naudojamos (nėra matomos nešiojimo žymės), taip pat nėra nuplėštos etiketės ar sugadinti įpakavimai.

  1. Pardavėjo įsipareigojimai

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti tinkamas sąlygas Pirkėjui apsipirkti el. parduotuvėje. Iškilus klausimams, nepavykus atlikti kokio nors veiksmo pageidautina perduoti informaciją administruojantiems asmenis el. paštu info@grazios.lt .

5.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti ir saugoti Pirkėjo el. parduotuvės „Grazios.lt“ anketoje pateiktą asmeninę informaciją ir jos neperduoti tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus kai Pardavėjas privalo juos pateikti siuntų tarnyboms, kad jos galėtų deramai pristatyti prekes.

5.3. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti tokiu būdu kuriuos pageidauja Pirkėjas bei sutinka jas apmokėti.

5.4. Susidarius situacijai, kai Pardavėjas negali pristatyti Pirkėjui norimos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui panašią prekę arba suteikti nuolaidą kitai prekei.

 

  1. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę, bet kuriuo metu nutraukti el. parduotuvės vykdomą veiklą, be jokios specialaus pirkėjų/klientų įspėjimo. Dėl veiklos nutraukimo patiriamus nuostolius pardavėjas neatsako.

Jei pirkėjas padaro pavedimą už prekes, kai veikla tuo metu nutraukiama arba jau yra nutraukta, pinigai bus grąžinami į pirkėjui/klientui.

6.2. Pardavėjas pasileika teisę apriboti el. parduotuvės klientų anketas kurie daro neteisėtus veiksmus, siekiant pakenkti el. parduotuvės veiklai ar nevykdo savo įsipareigojimų.

6.3. Pardavėjas pasilieka teisę anuliuoti pirkėjo/ kliento prekių krepšelį su įspėjimu kurį gaus į nurodytą el. paštą, jei krepšelis ne buvo apmokėtas per 3 d.d..

6.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti el. parduotuvės dizainą, struktūrą ir t.t.

 

  1. Prekių pristatymas

7.1. Prekių pristatymas visoje Lietuvoje yra mokamas, išskyrus tuos atvejus kai prekių krepšelis siekia daugiau kaip 50 eurų neįskaičiuojant pristatymo sumos. Pristatymo kaina, priklauso nuo pasirinkto siuntimo būdo.

7.2. Prekių pristatymas vykdome dviem būdais:

7.2.1. Pristatymas Lietuvos paštu.

7.2.1.1. Prekių gavimo ternimas pasirinkus prekes gauti Lietuvos paštu yra 1-3 d.d. tuo atveju jei norimos prekys yra sandėlyje, kitu atveju prekės bus pristatomos per 7-14 d.d.

7.2.1.2. Siuntimo kaina 2 eurai (su mokesčiais)

7.2.1.3. Pirkėjas įsipareigoje priimti užsakytas prekes iš paštininko, bei jam pateikti asmens dokumentą. Negalint atsiimti užsakytų prekių iš paštininko, užsakytos prekės bus saugomos 14 d.d. pašto skyriuje kuris yra priskirtas jūsų pristatymo adresui.

7.2.1.4. Jei užsakytas prekes atsiimti negali pats pirkėjas, bet jas priema kiti šeimos nariai ar kiti asmenys, pirkėjas negalės teikti skundo dėl netinkamo prekių pristatymo.

7.2.1.5. Jei dėl kažkokių priežasčių pirkėjas neatsiims užsakytu prekių iš Lietuvos pašto skyriaus (kurios yra saugomos 14 dienų) ir prekės grįš pardavėjui, tokiais atvejais bus grąžinti pirkėjui pinigai, atskaičius visas patirtas pardavėjo išlaidas.

7.2.2 Pristatymas DPD kurjeriu.

7.2.2.1 Prekių gavimo ternimas pasirinkus prekes gauti Lietuvos paštu yra 1-3 d.d. tuo atveju jei norimos prekys yra sandėlyje, kitu atveju prekės bus pristatomos per 7-14 d.d.

7.2.2.2 Siuntimo kaina 3,62 Eurai (su mokesčiais)

7.2.2.3. Jei užsakytas prekes atsiimti negali pats pirkėjas, bet jas priema kiti šeimos nariai ar kiti asmenys, pirkėjas negalės teikti skundo dėl netinkamo prekių pristatymo.

7.2.2.4. Jei dėl kažkokių priežasčių pirkėjas neatsiims užsakytu prekių iš DPD kurjerio ir prekės grįš pardavėjui, tokiais atvejais bus grąžinti pirkėjui pinigai, atskaičius visas patirtas pardavėjo išlaidas.

7.2.3. Norint atsiimti prekes kitu būdu nei nurodyta 7.2.1 ir 7.2.2. puktuose, reikia kreiptis el. paštu info@gražios.lt .

 

  1. Prekių grąžinimas

8.1. Jei pirkėjas nori nutraukti pirkino/pardavimo sutartį, privalo susisiekti su administracija el. paštu info@grazios.lt .

8.2. Netinkamas prekes galima grąžinti per 14 dienų nuo to momento kai pirkimo/pardavimo sandoris yra įvykdytas.

8.3. Prekių grąžinimo eiga:

8.3.1. Po susisiekimo su el. parduotuvės grazios.lt administracija gausite prekių grąžinimo formą, kurią reikės užpildyti ir atsiųsti skanuotą el. paštu, o originalą pridėti prie netinkamų prekių.

8.3.2. Pinigai už netinkusią prekę bus grąžinti atskaičius įmonės patirtus nuostolius (siuntimo išlaido, banko pavedimo mokesčius), per 14 d.d. nuo to momento kai el. parduotuv4s administracija gaus netinkamas prekes ir prekės atitiks 8.3.3. ir 8.3.4. punktus.

8.3.3. Už prekių siuntimą parvadėjui (t.y. grazios.lt) apmoka pirkėjas/klientas.

8.3.4. Grąžinant prekes jos turi būti, be dėvėjimo žymių, su nenuplėštomis etiketėmis bei su nesugadinta pakuote (t.y. nesuplėšyta ar kitaip paveikta dėže).

 

  1. Bendros nuostatos

9.1. Pirkėjas visiškai atsako dėl pateiktos informacijos. Pateikus užsakymą ir nurodžius neteisingus ar klaidingus duomesnis, būtina kuo skubiau susisiekti su grazios.lt administracija el. paštu (info@grazios.lt) arba mobiliuoju telefonu (+370 62687213).

9.2. Už pirkimo/pardavimo sutarties, kuri buvo sudaryta naudojantis elektronine parduotuve grazios.lt, už padarytus pažeidimus šalys atsako pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9.3. Pardavėjas neatsako dėl prekių kurių spalva, komponentai neatitinka el. parduotuvėje matomo vaizdo, kurį netinkamai perduoda pirkėjo nekokybiškas kompiuterio, mobilaus telefono, planšetės ekranas.

9.4. Visi kilę nesusipratimai tarp Pardavėjo ir Pirkėjo, dėl šių taisyklių turi būti aptaremi derybų metu.

GAUKITE NUOLAIDĄ

Užsiprenumeruokite naujienlaikraštį ir gaukite 10% nuolaidą visam pikinių krepšeliui